Градски музеј у Вршцу

О „Конкордији“

Објекат  „Конкордија“ средишња је зграда Градског музеја у Вршцу, који  је назив добио по римској богињи склада. Зграда је саграђена је 1847. године, по пројекту архитекте Франца Брандајса. Наручилац пројекта и инвеститор било је Прво акционарско друштво занатлија Вршца, које је одлучило да у згради  буде отворен хотел.

Већ 1852. године, Општина је откупила зграду да би у њу сместила гимназију (подреалку). Зграда је, поново по пројекту Франца Брандајса, измењена и проширена 1884. године и тад је коначно добила данашњи изглед: једноспратни објекат јавне намене у стилу монументалног класицизма.

Заједничка историја Музеја и „Конкордије“ почиње 1894. године, када је Музеј добио на коришћење две просторије у овој згради. Прва изложба Музеја била је отворена 1896. године управо у „Конкордији“.

Зграда „Конкордија“ има статус споменика од великог значаја према категоризацији непокретних споменика културе. Захваљујући томе, приликом реконструкције објекта 2010-2012, било је неопходно да се поштују одређени принципи обнове, према којима спољна фасада није смела да претрпи било какве измене, већ је морала да се аутентично рестаурира.

Пројекат реконструкције и адаптације подразумевао је да се објекат осавремени и прилагоди намени, као и да се у што већој мери задрже његове првобитне архитектонске карактеристике. Овакав однос према „Конкордији“ био је нужан, не само због тога што је реч о непокретном културном добру, већ и због идеје да и зграда као таква, треба да представи део музејског фонда.

Унутрашњи распоред просторија делимично је промењен, како би у потпуности одговарао савременим музеолошким принципима. Поткровље објекта, које пре реконструкције није било у употреби, у потпуности је реновирано и прилагођено за канцеларијски простор запослених.

Треба напоменути и то да је Градски музеј у Вршцу један од четири најстарија музеја на простору бивше Југославије. Према подацима Централног института за конзервацију, реч је о музеју који поседује највећу збирку праисторијске археологије. Музеј је тзв. „комплексног типа“, што значи да су заступљене све збирке (археологија, етнологија, историја, уметност, природа), док се у фундусу музеја данас налази скоро 300.000 предмета.

(Коришћен текст мр Иване Пантовић, музејског саветника Градског музеја у Вршцу)

Панорама

Пројекат реконструкције

Потпуна реконструкција „Конкордије” завршена је 2012. године, захваљујући пројекту „Дом дуговечности за културну баштину Баната“, који је реализован у периоду 2010 – 2012. године, кроз Програм прекограничне сарадње Румунија – Србија. Укупна вредност пројекта била је 999.925 евра, при чему је ЕУ финансирала 85 одсто (849.936 евра), а општина Вршац 15 одсто (149.988 евра) од укупне суме.

Општина Вршац била је носилац пројекта, а главни партнер Национални музеј Баната из Темишвара.

У оквиру овог пројeкта, поред адаптације зграде „Конкордија“, средствима ЕУ финансирано је и оснивање одељење „Регионални центар за баштину Баната – Concordia“. Регионални центар дефинисан је као „кишобран институција”, чији је циљ да координише развој заједничке стратегије истраживања, очувања и презентације културне баштине географског региона Баната.

Регионални центар има међународни карактер, јер се у његов рад укључују стручњаци, који се баве проучавањем културног наслеђа региона Баната, било да је у питању његов мађарски, румунски или српски део.

Пројекат оснивања Регионалног центра за баштину Баната Европска унија је 2018. године издвојила као један од осам примера добре праксе из области заштите и очувања културне баштине, који су реализовани у периоду од 2007. године из програма прекограничне сарадње.

(Коришћен текст мр Иване Пантовић, музејског саветника Градског музеја у Вршцу)

Видео