Црква Срце Исусово у Сенти

Историја цркве Срце Исусово у Сенти

Црква Срце Исусово један је од најзначајнијих верских објеката на територији општине Сента. Саграђена је између 1893. и 1896. године, у неоготском стилу, по техничкој документацији Јаноша Силађија, архитекте из Будимпеште. Разлог за њену изградњу и за оснивања жупе био је брз пораст становништва Сенте у другој половини 19. века јер постојећа жупа више није могла да опслужи вернике и њихове потребе. Црква је под заштитом Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици.
Поред централног торња високог 52 метра, црква има још четири мања, као и четири звона која су допремљена из Баје 1896. године. Исте године, црква је добила и своје прве оргуље, направљене у чувеној радионици браће Ригер из Аустрије.
Црква је временом постала позната управо по  црквеној музици. Крајем 80-их година доласком жупника Нандора Банкоа, организоване су свечане мисе и пригодни концерти, а 2001. године, захваљујући Јожефу Сакају, теологу и оргуљашу, покренут је фестивал црквене музике у Сенти.
Пошто тадашње скромне и технички неисправне оргуље нису задовољиле изазове концерата са захтевним програмима, жупна заједница је 2010. године са захвалношћу  прихватила поклон жупе светог Леонарда из Фелбаха из Аустрије, оргуље које су обновљене и постављене у овој цркви.

Пројекат обнове

Црква Срце Исусово обновљена је захваљујући пројекту ,,Духoвнa музикa – Успoстaвљaњe прeкoгрaничних туристичких рутa“, спроведеном у оквиру Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија. Европска унија је, средствима из фондова ИПА 2, подржала овај пројекат са 676.947 евра, док је укупна вредност, укључујући национално суфинансирање, износила 796.408 евра.
Носилац пројекта био је Цeнтaр рeфoрмaтскe црквe у Teмишвaру, a партнери Oпштинa Сeнтa и „COR JESU“ фoндaциja из Сeнтe.

 

Реализацијом овог пројекта, који је трајао од децембра 2016. до маја 2018. године, темељно је измењено дотадашње стање цркве у Сенти. Радови су обухватили: малтерисање и изолацију црквених зидова, увођење подног грејање, постављање нових подних плоча. Рестауриране су клупе и седишта, старе 126 година, а под надзором Завода споменика културе. За реализацију ових радова издвојено је укупно 177 хиљада евра.

 

 

Најспецифичнији део радова на обнови цркве Срце Исусово била је управо поправка и проширење црквених оргуља. У обнову овог инструмента уложено је више од 29 хиљада евра.

 

 

Поред радова на обнови цркве и реконструкцији оргуља, у оквиру Програма прeкoгрaничнe сaрaдњe Румунија – Србија, изгрaђена је и кoнцeртна сaла у Teмишвaру, одржaвaни су црквeни кoнцeрти, eкумeнскe излoжбe, прoмoциja oргуљa, туристички излeти, сaвeтoвaњa. Пројекат је обухватио и организацију екуменских туристичких рута са приредбама духовне музике у граничној регији Србије и Румуније, у које су биле укључене све значајне цркве овог региона (Реформатска црква, Румунска православна црква, Српска православна црква, Баптистичка црква, Евангеличка црква и Римокатоличка црква).

Панорама

Видео